EEn product die zorgt voor een weerbare grasmat
passend in de "Green deal"

De voordelen van Natugram

 

 - Beter wortelgestel - De vitaliteit van de (gras)plant zal jaarrond verbeteren - De (gras)plant kan zich sneller wapenen tegen weersveranderingen -

Er ontstaat een betere waterhuishouding in de bodem  - Langdurige werking - Gebruikmaking van 100% natuurlijk afval -

Uitsluitend natuurlijke bestanddelen - Heeft tevens een preventieve werking -

Niet schadelijk voor waardevolle organismen 

visie

gallery/2017-09-30 18.23.14
gallery/2017-09-05 14.38.33
gallery/afbeelding1

Nu de gezondheid en bespeelbaarheid van de grasmat onder een vergrootglas ligt, de eisen steeds hoger worden en gemeenten en sportveldbeheerders worden opgeroepen om tot een “Green Deal” te komen is na een aantal jaren van voorbereiding en uitgebreid testen N.T.G. klaar om met het product Natugram op de markt te komen. Natugram is samengesteld op basis van planteigen stoffen die gewonnen worden uit een speciaal proces en bereiding van zuivere natuurgrassen. Daarnaast worden er specifieke kruiden en plantenextracten toegevoegd. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het natuurlijk herstellend vermogen van de grasmat en zullen beworteling, groei en cel stevigheid optimaal worden bevorderd.

Insectenplagen en ziekten veroorzaakt door schimmels, virussen of bacteriën zijn vrijwel altijd het gevolg van een disbalans in het ecosysteem. Door traditionele inzichten met moderne technologie te combineren is het mogelijk het natuurlijk evenwicht te herstellen.


Ook ongewenste onkruiden geven in alle gevallen aan dat er een verstoring in de groeibalans is ontstaan; Een voorbeeld is straatgras wat zich ontwikkeld door overmatig beschikbaar stikstof. Door het herstellen van deze groeibalans zien we dan ook binnen een afzienbare termijn een beheersbare situatie ontstaan en een gezonde egale grasmat.


Een gezonde grasmat en een gezond leefmilieu zijn de beste preventie om plagen en ziekten te voorkomen. Een verzwakte grasmat is vaak te wijten aan een verstoord natuurlijk evenwicht, veroorzaakt door bijvoorbeeld klimaatverandering, bodemomstandigheden, voedings- en/of humustekort, verkeerde standplaats en/of rassenkeuze, gebrek aan natuurlijke vijanden van plant-parasitaire insecten, etc.


Een verstoord evenwicht maakt de grasmat aanzienlijk vatbaarder voor ziekten en plagen. De weerstand en vitaliteit neemt af met soms grote gevolgen. Sportvelden kunnen bijvoorbeeld verzwakken en in het ergste geval zelfs onbespeelbaar worden.


Van oudsher is bekend dat grassen beschermd en versterkt kunnen worden door te letten op de natuurlijke kringloop met de daarbij behorende vormen van symbiose. N.T.G. heeft dit principe doorontwikkeld en maakt gebruik van specifieke extracten van kruiden en grassen die leiden tot een volwaardige aanpak. En de praktijk toont ons dat deze aanpak zeer succesvol is.