Veld Constructie
gallery/afbeelding1

                                                                                                                       Inleiding

 

In de loop van de afgelopen jaren zijn er in samenspraak met de NOC & NSF verschillende veldconstructie voor natuurgrasvelden tot stand gekomen.

De basis voor deze constructie is gebaseerd op de samenstelling van de toplaag, de eigenschappen van de ondergrond en cultuur- en sporttechnische zaken.

Voor diverse bodemomstandigheden en de diverse grondsoorten zijn normen opgesteld.

Om deze normen te bereiken is het van groot belang alle parameters in kaart te brengen en op de juiste manier de juiste voeding aan de grasmat toe te dienen.

Door gebruik te maken van kennis en ervaring uit de natuurlijke groei van grassen is een specifiek mengsel ontwikkeld op basis van natuureigen elementen. Dit is Natugram.  

Voorkomende veldconstructies

Er zijn diverse sportveldconstructies waarvan de belangrijkste hieronder worden beschreven.
Het belangrijkste onderscheid dat we maken zijn de eigenschappen en kenmerken van de ondergrond.

Sportveldconstructie met ondergrond van klei:

 

Kenmerken van klei:

 • Bestaat uit lutum deeltjes kleiner dan 2 Mu
 • Bij een percentage van meer dan 25% lutum spreken we over klei
 • Over het algemeen matig tot slecht water doorlatend
 • In droge periodes relatief beter water vasthoudend
 • Vermogen om voeding elementen vast te houden
 • Structuurgevoelig organische stof is belangrijk
 • Zuurgraad over het algemeen hoger dan 6,7
 • Door te verschralen kan een stabielere constructie tot stand komen.

Sportveldconstructie met ondergrond van zand:

 

Kenmerken van zand:

 • Bestaat uit korrelige deeltjes variërend tussen 63 micrometer en 2 millimeter
 • Over het algemeen goed water doorlatend behalve als er sprake is van slempvorming
 • In droge periodes relatief matig tot slecht water vasthoudend
 • Lastiger om voeding elementen vast te houden
 • Structuurgevoelig ook organische stof is belangrijk
 • Zuurgraad over het algemeen tussen 4,5 en 5,6
 • Door te verschralen kan een stabielere constructie tot stand komen.

Sportveldconstructie op basis van geaggregeerde grond:

 

Kenmerken van geaggregeerde grond:

 • Bestaat uit een mengsel van zand, zavel en klei
 • Over het algemeen goed water doorlatend behalve als er sprake is van slempvorming
 • In droge periodes relatief matig  water vasthoudend
 • Over het algemeen goed in staat om voeding elementen vast te houden
 • Structuurgevoelig ook hier is organische stof belangrijk
 • Zuurgraad over het algemeen tussen 5,6 en 6,5
 • Door te verschralen kan een stabielere constructie tot stand komen.

Toepassing Natugram:

-“Greendeal” dus geen kunstmeststoffen nodig - Betere stabiliteit van de grasmat - Stimuleren positief bodemleven - Optimaal wortelgestel - Betere waterhuishouding - Optimale vitaliteit van de grasmat -Weerbaarheid bij ziekten en plagen - Meer speeluren-

 

Jaren geleden zijn er door aannemers in samenwerking met NOC&NSF verschillende Portconstructies voor natuur grasvelden bedacht. Deze zijn zo gemaakt dat zij voldoen aan de samenstelling toplaag, cultuurtechnisch en sporttechnisch. Afgelopen jaren is dit weer wat losser gemaakt. Dit omdat niet alle grond types deze norm kunnen halen. Het is wel mogelijk door de juiste groeiomstandigheden en voedingstoffen toe te passen. Dit is te realiseren door natuurlijke componenten in te zetten.